Όροι Χρήσης

    Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρηση με την επωνυμία “MALLAS HOTEL”, η οποία εδρεύει στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, ΤΚ 63080 με ΑΦΜ 047245880 Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και φέρει την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
     Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων με την παραπάνω φόρμα εγγραφής είναι η διαχείριση της ενημέρωσης του πελάτη και η τήρηση αρχείου όλων των πελατών της μονάδας ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.
     Τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι περιορισμένα και περιλαμβάνουν μόνο: α)Όνομα, β) Επίθετο, γ)διεύθυνση email και δ) Αριθμό τηλέφωνου.
      Η νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία είναι σύμφωνα με τον Γενικός Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για τα προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, αν δεν επιθυμείτε να παρέχετε τα παραπάνω δεδομένα, δεν θα είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών μας. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 6 Μήνες.
      Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή την εναντίωση σε αυτήν, όπως και το δικαίωμα φορητότητα.    vΕπίσης, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Κηφισίας 1-3, 11523, Τηλ. 2106475600, φαξ: 2106475628, email: [email protected]).
       Εάν έχετε ερωτήσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με την πολιτική μας προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση:
[email protected]